CEIP ALGAIDA
PERSONAL DOCENT

INFANTIL

  TUTORS /-ES

3 ANYS - A

  Catalina Amengual

3 ANYS - B

  Catalina Sastre

4 ANYS - A

  Catalina Juan

4 ANYS - B

  Laura Ferragut

4 ANYS - C

  Cati Panisa

5 ANYS - A

  Catalina Monroig

5 ANYS - B

  Neus Crespí

5 ANYS - C

  Marga Oliver

MESTRA +1

  Maria Campos

MESTRA +1

  Joana Sorell

1r CICLE

  TUTORS /-ES

1r - A

  Amalia Servera

1r - B

  Josep Parets

1r - C

  Victòria Juan

2n - A

  Aina Figuerola

2n - B

  Antònia Puigserver

2n - C

  Helena Garau

 

  

2n CICLE

  TUTORS /-ES

3r - A   Xisca Vallespir

3r - B

  Toni Mateu

3r - C

  Elena Guillén

4t - A

  Maria Osuna

4t - B

  Marga Ramis 

 3r CICLE  TUTORS / -ES

5è – A / Ll. Anglesa

  Celia Romero

5è - B

  Antònia Perelló

5è - C

  Maria del Mar Puigserver

6è - A / Ed. Física

  Xisca Canyelles

6è - B

  Xisca Vanrell

6è – C

  Cosme Julià

ESPECIALISTES

  

Orientadora

  Joana Estrany

PT

  Purificación Martín

PT

  Catalina Puigserver

AL

  Maria Rosa Sabater

AL

  Laura Pomar

 

  

Mestra de suport

  Catalina Bennasar

Llengua anglesa

  Maria Miralles

Llengua anglesa

  Bel Romaguera

Ed. Física 

  Bernat Morey

Ed. Musical

  Ana Fe Teruel

Religió

  Pere Llull

EQUIP DIRECTIU

  

Director

  Jordi Juan Sastre

Cap d’estudis

   Maria Antònia Vallespir

Secretari / Ed. Física

  Pere Antoni Ripoll
© 2016 CEIP Pare Bartomeu Pou