CEIP ALGAIDA
PERSONAL DOCENT

INFANTIL

  TUTORS /-ES

3 ANYS - A

  Xisca Oliver

3 ANYS - B

  Neus Crespí

3 ANYS - C

  Maria Antònia Rigo

4 ANYS - A

  Catalina Sastre

4 ANYS - B

  Catalina Amengual

4 ANYS - C

  Maria Campos

5 ANYS - A

  Cati Juan

5 ANYS - B

  Joana Sorell

MESTRA +1

  Francesca Servera

MESTRA +1

  Maria Tomàs

MESTRA +1

  Aina Mas Pujol

1r CICLE

  TUTORS /-ES

1r - A

  Victòria Juan

1r - B

  Marga Campins

2n - A

  Aina Figuerola / Emma Mellor

2n - B

  Antònia Puigserver

3r - A

  Isabel Luna

3r - B

  Xisca Vallespir

3r - C

  Toni Mateu

2n CICLE

  TUTORS /-ES

4t - A

  Maria Osuna

4t - B

  Marga Ramis / Aina Rosselló

5è – A / Ll. Anglesa

  Maria Miralles

5è - B

  Aina Galmés

6è - A

  Bàrbara Vich

6è - B

  Xisca Vanrell

6è – C / Ed. Física

  Rosa Oliver

ESPECIALISTES

  

Orientadora

  Joana Estrany

PT

  Purificación Martín

PT

  Coloma Mulet

PT

  Catalina Puigserver

AL

  Maria Àngels Sampol

AL

  Inès Pizà

AD

  Helena Garau

Mestra de suport

  Isabel Molina

Mestra de suport

  Catalina Bennasar

Llengua anglesa

  Celia Romero

Llengua anglesa

  Bel Romaguera

Ed. Física - Valors

  Bernat Morey

Ed. Musical

  Ana Fe Teruel

Religió

  Margalida Oliver

EQUIP DIRECTIU

  

Director

  Jordi Juan Sastre

Cap d’estudis

   Maria Antònia Vallespir

Secretari / Ed. Física

  Pere Antoni Ripoll




© 2016 CEIP Pare Bartomeu Pou