CEIP ALGAIDA
ACTUALITAT NOTÍCIA
INFORMACIĶ AVALUACIONS
  • Aquest curs 2022/2023 es veuen afectats per la nova llei d’educació LOMLOE tots els cursos d’Educació Infantil, 1r, 3, i 5è d’Educació Primària. Adjuntam documents explicatius referent a l'avaluació LOMLOE d'aquests grups.
  • Pels grups de 2n, 4t i 6è l'avaluació d'aquest curs segueix igual que els cursos anteriors. Dia 23 de JUNY, a partir de les 14 hores podreu consultar els INFORMES de la 3a AVALUACIÓ i l'AVALUACIÓ ORDINÀRIA.
Aquests INFORMES D'AVALUACIO només es poden consultar al GESTIB, per això adjuntam un MANUAL D'AJUDA  per poder visualitzar correctament totes les parts dels informes d'avaluació:
    • Butlletí de Qualificacions.
    • Avaluació d'Aprenentatge.
    • Informe complementari (en el cas d'aparèixer aquesta opció)
És necessari que entreu a visualitzar totes les parts dels INFORMES D'AVALUACIÓ, d'aquesta manera queda registrat dins el sistema del GESTIB que heu rebut i visualitzat els informes d'avaluació. © 2016 CEIP Pare Bartomeu Pou