CEIP ALGAIDA
ACTUALITAT NOTÍCIA
Informació PROCÉS D'ESCOLARITZACIÓ 2023-2024
⚠️ NOVETAT! Adjuntam els llistat de puntuació provisional del procés d'admissió. També podeu fer la consulta a la pàgina web del Servei d'Escolarització.
 
 
Des del Servei d'Escolarització de la Conselleria d'Educació han activat el PROCÉS D'ESCOLARITZACIÓ 2023-2024 i ja es pot consultar tota la informació a la web: Servei d'escolarització.
 
Les dates d'aquest procés que ens afecten més al nostre centre són les següents:
  • PROCÉS D'ADSCRIPCIÓ (28 de març - 3 d'abril): En el nostre centre en aquest procés només hi participen els alumnes de 6è d'Educació Primàriaels quals al tenir adscripció directa al centre de destí (IES Llucmajor) obtenen plaça en aquest centre sense haver de presentar cap sol·lictud. Els alumnes que vulguin cursar l'ESO en un centre diferent al centre de destí, hauran de passar a fer el procés d'admissió en el centre desitjat.

⚠️ PROCÉS a realitzar pel CENTRE, tots els ALUMNES de 6è tenen PLAÇA RESERVADA a l'IES LLUCMAJOR.

  • INFORMACIÓ TRÀMITS D'ESCOLARITZACIÓ I DEL CENTRE: En la següent presentació interactiva es pot consultar hi tota la informació referent al procés d'escolarització (procés d'admissió, periòde de matrícula) i els aspectes més rellevants que caracteritzen el nostre centre.

En el cas que al finalitzar el tràmit del procés d'admissió vos sol·liciti entregar els certificats d'empadronament, no vos preocupeu ja que el centre farà la consulta directament a l'Ajuntament d'Algaida.

  • PROCÉS D'ADMISSIÓ (8 de maig - 19 de maig): Aquest és el tràmit a realitzar per a:
    • Alumnat que desitja un canvi de centre.
    • Alumnat que s'ha d'incorporar al sistema educatiu: 4t d'Educació Infantil (nascuts l'any 2020).
    • Alumnat procedent de centres privats o de l'estranger.

⚠️ Els alumnes que ja estan MATRICULATS al CENTRE NO han de REALITZAR CAP TRÀMIT D'ESCOLARITZACIÓ.

  • CALENDARI DEL PROCÉS D'ESCOLARITZACIÓ:

 

 
© 2016 CEIP Pare Bartomeu Pou