CEIP ALGAIDA
ACTUALITAT NOT═CIA
AJUTS INDIVIDUALITZATS DE MENJADOR 2020-2021 (CONVOCATĎRIA EXTRAORDIN└RIA)

Aquest 13 de març s’ha publicat al BOIB (núm.35) la convocatòria EXTRAORDINÀRIA d’ajuts individualitzats de menjador per als alumnes que cursen estudis als centres docents no universitaris durant el curs escolar 2020-2021.

Podeu trobar tant la convocatòria així com tota la informació i annexos en el següent enllaç: http://www.caib.es/sites/serveidecomunitateducativa/ca/ajuts_individualitzats_de_menjador_novetat/

Destacam algunes informacions importants:

- TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: La presentació de sol·licituds va des del 15 al 23 de març (ambdós inclosos).

- Per sol·licitar els ajuts recollits en aquesta convocatòria, s’han de complir els requisits següents:

a) Estar escolaritzat en un centre docent públic no universitari o en un centre privat concertat al segon cicle d’educació infantil, a educació primària o a educació secundària durant el curs escolar 2020-2021.
b) Estar escolaritzat en un centre del primer cicle d’educació infantil que formi part de la xarxa d’escoletes públiques o de la xarxa educativa complementària que hagi signat el conveni pertinent.
c) NO haver estat beneficiari en la convocatòria anterior.
d) Complir algun dels supòsits següents quant als ingressos de la unitat familiar:

  • Ser beneficiari de la prestació laboral extraordinària per cessament de l’activitat laboral dels treballadors autònoms.
  • Percebre una prestació per expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO).
  • Percebre una prestació extraordinària per a fixos discontinus per finalització de campanya.
  • Ser beneficiari del subsidi de desocupació (atur).
  • Ser beneficiari de rendes mínimes d’inserció, renda social garantida i altres similars existents en el moment de la valoració.
  • Percebre una quantia igual o inferior al salari mínim interprofessional.
  • No tenir cap tipus de prestació.


 

© 2016 CEIP Pare Bartomeu Pou