CEIP ALGAIDA
ACTUALITAT NOTÍCIA
INFORMACIÓ DE FINAL DE CURS 2019/2020

Benvolgudes famílies, 

Us volem informar de tota una sèrie d’aspectes a tenir en compte per aquest final de curs i previsions del curs que ve.

Tutories per l’alumnat.

Seguint les instruccions de la Resolució de 4 de juny de 2020 per la qual s’aprova el Protocol per a la fase 3 del procés de desescalada progressiva per als centre educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears i referent a l’objectiu de l'acompanyament tutorial i emocional de l'alumnat us volem explicar que hem preparat aquest formulari per fer peticions respecte a tutories de matèria i intervenció i orientació.


Formulari: TUTORIES D'ORIENTACIÓ/MATÈRIA I ACTIVITATS DE REFORÇ

Acomiadament i cloenda del curs 2019/2020.

La setmana del 15 al 19 de juny s’han organitzat activitats d'acomiadament i cloenda del curs 2019/2020 dels infants amb les tutores i tutors. Aquestes activitats les organitzaran les tutores i tutors i us enviaran la informació per correu electrònic, el dia i hora que es durà a terme l’activitat i les normes a seguir per poder dur-les a terme.

Informes d'avaluació curs 2019/2020.

El proper divendres 19 de juny a les 15:00h es publicaran al GESTIB els informes d’avaluació ordinària del curs 2019/2020.

Llistat de llibres pel curs 2020/2021.

El proper 29 de juny publicarem a la web i us enviarem pel GESTIB el llistat de llibres per nivells educatius que necessitareu pel curs 2020/2021.

Quota i material d’aula curs 2020/2021.

El dia 1 de setembre de 2020 publicarem a la web del centre i us trametem via GESTIB quina serà la quota de material fungible i d’activitats escolars i el material necessari que haurà d’aportar cada alumne/a pel curs 2020/2021. El motiu de fer-ho tan tard és que encara no disposem d’instruccions pel curs vinent i no sabem com s’haurà d’organitzar la utilització de material individual dins l’aula tenint en compte el COVID-19 i les mesures sanitàries que ens imposaran.
© 2016 CEIP Pare Bartomeu Pou