CEIP ALGAIDA
ACTUALITAT NOTÍCIA
INFORMES D'AVALUACIÓ DEL 2n TRIMESTRE

Us volem informar que el proper 6 d'abril a les 15:00h es publicaran al GESTIB els informes d'avaluació del 2n trimestre.

Per poder accedir a les notes heu d'entrar al GESTIB, a l'apartat de Alumnes/Famílies.

Després anau a qualificacions, a continuació clicau sobre avaluació i allà podreu clicar sobre butlletí de qualificacions i sobre avaluació d'aprenentatge. Es descarregaran els documents en format PDF, els podreu consultar i imprimir.
© 2016 CEIP Pare Bartomeu Pou