CEIP ALGAIDA
ACTUALITAT NOTÍCIA
INFORMES D'AVALUACIÓ (3r Trimestre) i TUTORIES FINAL de CURS
Informam que dia 23 de JUNY, a partir de les 14 hores podreu consultar els INFORMES D'AVALUACIÓ de la 3a AVALUACIÓ i/o l'AVALUACIÓ ORDINÀRIA d'aquest curs 2021-2022. 
Aquests INFORMES D'AVALUACIO només es poden consultar al GESTIB, per això adjuntam un MANUAL D'AJUDA  per poder visualitzar correctament totes les parts dels informes d'avaluació:
  • Butlletí de Qualificacions.
  • Avaluació d'Aprenentatge.
  • Informe complementari (en el cas d'aparèixer aquesta opció)
És necessari que entreu a visualitzar TOTES les PARTS dels INFORMES D'AVALUACIÓ tant de la 3a Avaluació com de l'Avaluació Ordinària per l'alumnat d'Educació Primària i l'Avaluació Ordinària per l'alumnat d'Educació Infantil, d'aquesta manera queda registrat dins el sistema del GESTIB que heu rebut i visualitzat els informes d'avaluació. 
 
Una vegada acabat el curs, les famílies interessades en tenir una reunió amb la tutora del seu fill/a tendran l'opció de fer-ho dia 24 JUNY. 
 
Per sol·licitar assistir a aquestes reunions:
  • Educació INFANTIL: El DILLUNS dia 13 de JUNY les tutores d'Educació Infantil penjaran un full a la porta de cada aula per apuntar-se i reservar hora.
  • Educació PRIMÀRIA: Heu d'informar i acordar l'hora de la reunió amb les tutores o tutors mitjançant un missatge pel GESTIB o a l'agenda.  
Termini per sol·licitar reunió: Fins el 21 de JUNY.

 

© 2016 CEIP Pare Bartomeu Pou