CEIP ALGAIDA
ACTUALITAT NOTÍCIA
INFORMES D'AVALUACIÓ (3r Trimestre)
Informam que dia 21 de JUNY, a partir de les 14 hores podreu consultar els INFORMES D'AVALUACIÓ d'aquest curs 2020-2021. 
Aquests INFORMES D'AVALUACIO només es poden consultar al GESTIB, per això adjuntam un MANUAL D'AJUDA  per poder visualitzar correctament totes les parts dels informes d'avaluació:
  • Butlletí de Qualificacions.
  • Avaluació d'Aprenentatge.
  • Informe complementari (en el cas d'aparèixer aquesta opció)
És necessari que entreu a visualitzar totes les parts dels INFORMES D'AVALUACIÓ, d'aquesta manera queda registrat dins el sistema del GESTIB que heu rebut i visualitzat els informes d'avaluació. 
 

Una vegada acabat el curs, les famílies interessades en tenir una reunió amb la tutora del seu fill/a tendran l'opció de fer-ho dia 23 JUNY. 

Educació INFANTIL: Hi haurà un llistat davant cada aula per apuntar-se i reservar hora.
Educació PRIMÀRIA: Informar i acordar hora amb tutor/a mitjançant missatge de GESTIB o agenda.

Aquestes tutories de final de curs són opcionals. En el cas d'assistir a una reunió, s'han de seguir les mateixes mesures COVID establertes durant el curs per assistir a les tutories.
© 2016 CEIP Pare Bartomeu Pou