CEIP ALGAIDA
ACTUALITAT NOTÍCIA
INFORMES D'AVALUACIÓ (2n Trimestre)

Informam que dia 30 de MARÇ, a partir de les 14 hores podreu consultar els INFORMES DE LA 2a AVALUACIÓ d'aquest curs 2020-2021. 

Aquests INFORMES D'AVALUACIO només es poden consultar al GESTIB, per això adjuntam un MANUAL D'AJUDA  per poder visualitzar correctament totes les parts dels informes d'avaluació:

  • Butlletí de Qualificacions.
  • Avaluació d'Aprenentatge.

És necessari que entreu a visualitzar totes les parts dels INFORMES D'AVALUACIÓ, d'aquesta manera queda registrat dins el sistema del GESTIB que heu rebut i visualitzat els informes d'avaluació.

 
© 2016 CEIP Pare Bartomeu Pou