CEIP ALGAIDA
ACTUALITAT NOTÍCIA
INFORMES D'AVALUACIÓ (2n Trimestre)
Informam que dia 13 d'ABRIL, a partir de les 14 hores podreu consultar els INFORMES D'AVALUACIÓ d'aquest trimestre. 
Aquests INFORMES D'AVALUACIO només es poden consultar al GESTIB, per això adjuntam un MANUAL D'AJUDA  per poder visualitzar correctament totes les parts dels informes d'avaluació:
  • Butlletí de Qualificacions.
  • Avaluació d'Aprenentatge.
  • Informe complementari (en el cas d'aparèixer aquesta opció)
És necessari que entreu a visualitzar totes les parts dels INFORMES D'AVALUACIÓ, d'aquesta manera queda registrat dins el sistema del GESTIB que heu rebut i visualitzat els informes d'avaluació. 
 
© 2016 CEIP Pare Bartomeu Pou