CEIP ALGAIDA
ACTUALITAT NOTÕCIA
LLISTATS DE LLIBRES (Curs 2020-2021)
  • En aquesta notícia podeu trobar els llistats de llibres pel curs 2020-2021 de tots els nivells d'Educació Primària.

 

 

  • Quota i material d’aula curs 2020/2021.

El dia 1 de setembre de 2020 publicarem a la web del centre i us trametem via GESTIB quina serà la quota de material fungible i d’activitats escolars i el material necessari que haurà d’aportar cada alumne/a pel curs 2020/2021. El motiu de fer-ho tan tard és que encara no disposem d’instruccions pel curs vinent i no sabem com s’haurà d’organitzar la utilització de material individual dins l’aula tenint en compte el COVID-19 i les mesures sanitàries que ens imposaran.
© 2016 CEIP Pare Bartomeu Pou