CEIP ALGAIDA
ACTUALITAT NOTÍCIA
ASSIGNACIÓ AJUTS INDIVIDUALITZATS DE MENJADOR 2020-2021

El Servei de Comunitat Educativa ha publicat les diferents resolucions d'Ajuts Individualitzats de Menjador 2020-2021. Les quantitats assignades a cada beneficiari, es poden consultar al següent enllaç de la web del Servei de Comunitat Educativa:

https://www.caib.es/sites/serveidecomunitateducativa/ca/proposta_de_resolucia_dajudes_de_menjador/

Segons la quantitat assignada el centre informarà a les famílies del total de dies que queden subvencionats.

Els alumnes als quals se'ls hi ha ajudicat l'ajuda a menjador han d'entregar l'annex 3 d'acceptació de l'ajut (document adjunt) als serveis administratius o secretaria del centre.

Podeu consultar els llistats definitius en els documents adjunts i en el plafó de davant secretaria.
© 2016 CEIP Pare Bartomeu Pou