CEIP ALGAIDA
ACTUALITAT NOT═CIA
LLISTAT AJUTS INDIVIDUALITZATS DE MENJADOR

Al plafó de l'escola s'han penjat els llistats DEFINITIUS dels Ajuts de Menjador 2019-20. Les quantitats assignades a cada beneficiari, es poden consultar amb el codi de sol·licitud al següent enllaç de la web del Servei de Comunitat Educativa (enllaç adjunt Publicació d'ajuts de menjador). Segons la quantitat assignada el centre informarà a les famílies del total de dies que queden subvencionats.

Els alumnes als quals se'ls hi ha ajudicat l'ajuda a menjador han d'entregar l'annex 3 d'acceptació de l'ajut (document adjunt) als serveis administratius o secretaria del centre.
© 2016 CEIP Pare Bartomeu Pou