CEIP ALGAIDA
ACTUALITAT NOTÍCIA
LLISTAT AJUTS INDIVIDUALITZATS DE MENJADOR

Al plafó de l'escola s'han penjat els llistats provisonals dels ajuts a menjador 2018-19, aquest any des del Servei de Comunitat Educativa només han publicat la puntuació de cada una de les sol·licituds admeses i aquelles que han quedat excloses per no complir els requisits de la convocatòria. S'haurà d'esperar als llistats definitius per saber quins alumnes seran beneficiaris de l'ajuda.

Recordau que disposau fins els 23 de setembre per fer reclamacions al respecte.
© 2016 CEIP Pare Bartomeu Pou