CEIP ALGAIDA
ACTUALITAT NOTÍCIA
AJUTS INDIVIDUALITZATS DE MENJADOR 2022-2023

Dia 16 de juny s'ha publicat al BOIB (núm.78) la convocatòria d’ajuts individualitzats de menjador per a alumnes escolaritzats en centres docents no universitaris durant el curs escolar 2022-2023.

Podeu trobar tant la convocatòria així com tota la informació i annexos en el següent enllaç: web Servei de Comunitat Educativa

Us adjuntam el BOIB, un manual per les famílies i l'annex 2 de sol·licitud. És IMPORTANT llegir aquests document per poder fer les sol·licituds correctament.

Destacam algunes informacions importants:

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:

(Veure CALENDARI i HORARI document adjunt) 

Es poden presentar les sol·licituds degudament emplenades als centres educatius on es cursaran els estudis durant el curs escolar 2022-2023 o a través de la seu electrònica de la CAIB mitjançant certificat digital. El termini establert és del 20 al 30 de JUNY.

Les sol·licituds s’han de presentar juntament amb la DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA (Respecte de la documentació a presentar, veure punts NOVÈ de la Resolució). A l'hora de presentar la sol·licitud s'ha de facilitar un número de compte bancari d'un dels tutors legals.

REQUISITS: És molt IMPORTANT que abans de tramitar una sol·licitud d'ajut de menjador vos assegureu que compliu amb tots els requisits, tal com s'estableix a la convocatòria en el seus punts tercer, quart i cinquè.

- Els beneficiaris han de ser unitats familiars que, durant el curs escolar 2022-2023, tenen infants escolaritzats en un centre docent públic no universitari o un centre privat concertat, al segon cicle d'educació infantil, educació primària o educació secundària.

- IMPORTANT! Els infants han de ser usuaris del servei de menjador o tenir una plaça reservada al servei de menjador per al curs 2022-2023.

- Poden ser beneficiaris directes o beneficiaris per barem:

1. Requisits per ser beneficiaris directes:

- Alumnes que es troben en situació d'acolliment acreditada.

- Família víctima de violència de gènere.

- Alumnes que tenguin la condició de refugiat (ells o els seus pares o tutors).

2. Requisits per ser beneficiaris per barem:

- Per motius socioeconòmics.

- Per motius de transport.

Només es pot sol·licitar per un dels dos motius. 

Tant si es fa la sol·liictud per motius socioecnòmics com si es fa per motius de transport s'han de complir els requisits establerts a l'apartat cinquè de la convocatòria: Tenir una renda total familiar no superior al que determina la taula calculada a partir de l'IPREM. (IMPORTANT! Mirau bé la taula que podeu trobar al document adjunt de publicació de la convocatòria o al manual per les famílies).
© 2016 CEIP Pare Bartomeu Pou