CEIP ALGAIDA
ACTUALITAT NOTÍCIA
AJUTS INDIVIDUALITZATS DE MENJADOR 2021-2022

El passat 7 d'agost es va publicar al BOIB (núm.105) la convocatòria d’ajuts individualitzats de menjador per a alumnes escolaritzats en centres docents no universitaris durant el curs escolar 2021-2022.

Podeu trobar tant la convocatòria així com tota la informació i annexos en el següent enllaç: web Servei de Comunitat Educativa

Us adjuntam el BOIB i l'annex 2 de sol·licitud.

Destacam algunes informacions importants:

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:

(Veure HORARI DE SECRETARIA i CALENDARI, documents enllaçats) 

Es poden presentar les sol·licituds degudament emplenades als centres educatius on es cursaran els estudis durant el curs escolar 2021-2022 o també es pot tramitar la sol·licitud TELEMÀTICAMENTA a través de la SEU electrònica de la CAIB. El termini establert és del 6 al 17 de SETEMBRE.

Les sol·licituds s’han de presentar juntament amb la DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA (Respecte de la documentació a presentar, veure punts onzè de la Resolució). A l'hora de presentar la sol·licitud s'ha de facilitar un número de compte bancari d'un dels tutors legals.

REQUISITS: És molt IMPORTANT que abans de tramitar una sol·licitud d'ajut de menjador vos assegureu que compliu amb tots els requisits, tal com s'estableix a la convocatòria en el seus punts tercer, quart i cinquè.

- Els beneficiaris han de ser unitats familiars que, durant el curs escolar 2021-2022, tenen infants escolaritzats en un centre docent públic no universitari o un centre privat concertat, al segon cicle d'educació infantil, educació primària o educació secundària.

- Els infants han de ser usuaris del servei de menjador el curs 2021-2022. (IMPORTANT! Ser usuari del menjador durant tot el curs escolar).

- Poden ser beneficiaris directes o beneficiaris per barem:

1. Requisits per ser beneficiaris directes:

- Alumnes que es troben en situació d'acolliment acreditada.

- Família víctima de violència de gènere.

- Alumnes que tenguin la condició de refugiat (ells o els seus pares o tutors).

2. Requisits per ser beneficiaris per barem:

- Tenir una renda total familiar no superior al que determina la taula següent, calculada a partir de l'IPREM. (IMPORTANT! Mirau bé la taula que podeu trobar al document adjunt de publicació de la convocatòria).
© 2016 CEIP Pare Bartomeu Pou