CEIP ALGAIDA
ACTUALITAT NOTÍCIA
AJUTS INDIVIDUALITZATS DE MENJADOR 2019-2020

Aquest 1 de juny s’ha publicat al BOIB (núm.073) la convocatòria d’ajuts individualitzats de menjador per als alumnes que cursen estudis als centres docents no universitaris durant el curs escolar 2019-2020.

Podeu trobar tant la convocatòria així com tota la informació i annexos al següent enllaç:  http://www.caib.es/sites/serveidecomunitateducativa/ca/ajuts_de_menjador_curs_19-20/

Us adjuntam el BOIB i destacam algunes informacions importants:

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:

(Veure HORARI DE SECRETARIA i CALENDARI, documents enllaçats) 

D’acord amb el que indica el punt 10.3 de la Resolució: “Les sol·licituds s’han de presentar, emplenades adequadament, als centres educatius on es cursaran els estudis durant el curs escolar 2019- 2020 en un termini de 15 dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució. Les sol·licituds s’han de presentar juntament amb la documentació acreditativa necessària" (FINS el 19 de JUNY).

Les sol·licituds s’han de presentar juntament amb la DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA (Respecte de la documentació a presentar, veure punts 10.9, 10.10, 10.11, i 10.12 de la Resolució).

Els alumnes que durant el període de presentació de sol·licituds no estiguin escolaritzats, podran presentar les sol·licituds en els períodes extraordinaris següents:

Centres d’infantil i primària: del 24 al 28 de juny (periòde de matrícula).

 

REQUISITS: És molt IMPORTANT que abans de tramitar una sol·licitud d'ajut de menjador vos assegureu que compliu amb tots els requisits, tal com s'estableix a la convocatòria en el seu punt segon.

a) Estar escolaritzat en un centre docent públic no universitari o en un centre privat concertat al segon cicle d’educació infantil, a educació primària o a educació secundària durant el curs escolar 2019-2020.

b) Estar escolaritzat en centres del primer cicle d’educació infantil que formin part de la xarxa d’escoletes públiques o de la xarxa educativa complementària que hagin signat el conveni pertinent.

c) Ser usuari del servei de menjador o tenir una plaça reservada al servei de menjador per al curs 2019-2020. (IMPORTANT! Ser usuari del menjador durant tot el curs escolar)

d) Tenir una renda total familiar no superior al que determina la taula calculada a partir del VIII Informe AROPE de la Unió Europea per a les Illes Balears (2018). (IMPORTANT! Mirau bé la taula que podeu trobar al document adjunt de publicació de la convocatòria)

.
© 2016 CEIP Pare Bartomeu Pou