CEIP ALGAIDA
ACTUALITAT NOTÍCIA
COMPTES D'USUARI GESTIB FAMÍLIES

GESTIB FAMÍLIES (portal educatiu per a famílies) és una eina comunicativa i informativa molt útil. 

Mitjançant aquesta web les famílies podran rebre diverses comunicacions, justificar faltes d'assistència, autoritzar sortides, consultar els informes d'avaluació, enviar missatges als mestres, entre d'altres coses (adjuntam l'enllaç al manual d'ajuda de la web per a famílies i altres documents amb instruccions per com accedir-hi).

Mirau els DOCUMENTS ADJUNTS! Hi ha documents d'ajuda creats a partir dels dubtes de les famílies.

Cada any el GESTIB demana canviar la contrasenya (adjuntam un tutorial per canviar la contrasenya si ha caducat).

Per tenir-hi accés és necessari tenir un usuari i una contrasenya. En cas de no haver tengut mai un usuari s'ha emplenar el formulari de sol·licitud (adjutam el model). El formulari es pot entregar a secretaria o als serveis administratius del centre (També es pot enviar per correu electrònic al ceipparebartomeupou@educaib.eu). 

IMPORTANT EMPLENAR TOTES LES DADES! 

  • Poden tenir compte d’usuari tant la mare com el pare (o tutors legals), en cas d'estar-ne interessats els dos heu d’emplenar un formulari cada un (l'usuari NO és de l'alumne/a és del pare i/o mare). 
  • Si la persona interessada en accedir a la web de famílies té un certificat digital o un compte d'usuari vàlid, pot accedir-hi directament. No es necessari haver de sol·licitar un usuari per l'accés.
  • Si ja es disposa d'un usuari no fa falta tornar a sol·licitar-ho. Si teniu problemes amb la contrasenya podeu consultar les instruccions d'ajuda (document adjunt).

Els usuaris que ho sol·licitin per correu electrònic (ceipparebartomeupou@educaib.eu) han d'indicar les següents dades o enviar el formulari:

  • Nom i llinatges.
  • Nom del fill/a o tutelat/da i curs en què es troba escolaritzat.
  • Número de telèfon mòbil.
  • Correu electrònic.
  • Adreça actual.
  • Escrit d'autorització per crear un compte d'usuari per accedir al GestIB (es pot fer servir el formulari que es genera des del programari i que s'indica a les instruccions).



© 2016 CEIP Pare Bartomeu Pou