CEIP ALGAIDA
ACTUALITAT NOTÍCIA
ALTA COMPTES D'USUARI GESTIB FAMÍLIES

GESTIB FAMÍLIES (portal educatiu per a famílies) és una eina comunicativa i informativa molt útil, la qual volem començar a donar-li un ús el proper curs.

Mitjançant aquesta web les famílies podran rebre diverses comunicacions, justificar faltes d'assistència, autoritzar sortides, consultar els informes d'avaluació, entre d'altres coses (adjumtam l'enllaç al manual d'ajuda de la web per a famílies).

Per tenir-hi accés és necessari tenir un usuari i una contrasenya. En cas de no haver tengut mai un usuari s'ha emplenar el formulari de sol·licitud (adjutam el model) i entregar-ho al tutor/a d'un dels vostres fills/es o a la secretaria del centre. Poden tenir compte d’usuari tant la mare com el pare (o tutors legals), en cas d'estar-ne interessats els dos heu d’emplenar un formulari cada un. IMPORTANT EMPLENAR TOTES LES DADES!

Si la persona interessada en accedir a la web de famílies té un certificat digital o un compte d'usuari vàlid, pot accedir-hi directament. No es necessari haver de sol·licitar un usuari per l'accés.

© 2016 CEIP Pare Bartomeu Pou