CEIP ALGAIDA
ACTUALITAT NOT═CIA
LLISTAT PROVISIONAL D'AJUTS INDIVIDUALITZATS DE MENJADOR

En aquesta notícia i en el tauló de l'entrada del nostre centre, podreu trobar el llistat provisional d'ajuts individualitzats de menjador per motius socioeconòmics i per motius de transport. En aquests llistats només hi consten les puntuacions provisionals de les sol·licituds que han estat acceptades amb el seu codi de sol·licitud i les sol·licituds excloses indicant els motius.

IMPORTANT! Fins que no surtin els llistats definitius no s'indica a quins alumnes s'adjudica l'ajut de menjador i la quantitat d'aquesta.

Les reclamacions es poden dur a terme fins dia 2 d'octubre.
© 2016 CEIP Pare Bartomeu Pou