CEIP ALGAIDA
ACTUALITAT NOTÍCIA
LLISTAT PROVISIONAL D'AJUTS INDIVIDUALITZATS DE MENJADOR

En el tauló de l'entrada del nostre centre, podreu trobar el llistat provisional d'ajuts individualitzats de menjador per motius socioeconòmics i per motius de transport. En aquests llistats només hi consten les puntuacions provisionals de les sol·licituds que han estat acceptades.

Fins que no surtin els llistats definitius no s'indica a quins alumnes s'adjudica l'ajut de menjador. 

Les reclamacions es poden dur a terme fins dia 30 de setembre de 2019.

Recordam que per ser beneficiari d'ajuts de menjador els alumnes han de ser usuaris del menjador escolar del nostre centre. Per tant, haurien d'estar inscrits al servei de menjador i fer-ne ús abans que surtin els llistats definitius.
© 2016 CEIP Pare Bartomeu Pou