CEIP ALGAIDA
ACTUALITAT LLISTA DE NOTÍCIES
PROPOSTA DE CONCESSIÓ AJUTS INDIVIDUALITZATS DE MENJADOR 2021-2022 El Servei de Comunitat Educativa ha publicat una proposta de resolució referent a la concessió d'ajudes individualitzades menjador amb els seus informes i annexos. Les quantitats assignades a cada beneficiari es poden consultar als diferents annexos com a documents adjunts de...
INSTRUCCIONS PEL PAGAMENT DE LES APORTACIONS PER A ACTIVITATS ESCOLARS 2021-2022 En aquesta notícia podeu trobar un full d'intruccions per fer el pagament de les aportacions per a activitats escolars pel curs 2021-2022. El termini per fer aquest pagament és de l'1 de setembre fins dia 15 d'octubre. AMPLIAM TERMINI FINS 31 D'OCTUBRE. Per a...
SERVEIS ESCOLA MATINERA I ACTIVITATS EXTRAESCOLARS   INSCRIPCIÓ ESCOLAR MATINERA Adjuntam la infografia enviada per GESTIB per a poder fer la inscripció a l'ESCOLA MATINERA.  INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS  Adjuntam la infografia enviada per GESTIB amb tota informació...
LLISTATS DE LLIBRES (Curs 2021-2022) En aquesta notícia podeu trobar els llistats de llibres pel curs 2021-2022 de tots els nivells d'Educació Primària. Heu de tenir en compte que les famílies que s'han apuntat al Programa de Reutilització de Llibres NO han de comprar cap...
LLISTATS DEL MATERIAL ESCOLAR (CURS 2021-2022) En aquesta notícia podeu trobar els llistats del material escolar 2021-2022 de tots els nivells d'Educació Infantil i d'Educació Primària. Aquest és el material que han de dur els alumnes el seu primer dia de...
PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ DE LLIBRES Des de l’ESCOLA, juntament amb la col·laboració de l’AMPA, pel proper curs 2021-2022, volem posar en funcionament un PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ DE LLIBRES TEXT.   Adjuntam la CIRCULAR INTERACTIVA enviada pel GESTIB, on hi ha publicada i...
COMPTES D'USUARI GESTIB FAMÍLIES GESTIB FAMÍLIES (portal educatiu per a famílies) és una eina comunicativa i informativa molt útil.  Mitjançant aquesta web les famílies podran rebre diverses comunicacions, justificar faltes d'assistència, autoritzar sortides,...© 2016 CEIP Pare Bartomeu Pou