CEIP ALGAIDA
  
 LECTURA 
 TARDOR 
  
  
  
LLISTATS DE LLIBRES (Curs 2020-2021)
En aquesta notícia podeu trobar els llistats de llibres pel curs 2020-2021 de tots els nivells d'Educació Primària.     Quota i material d’aula curs 2020/2021. El dia 1 de setembre de 2020 publicarem a la web del centre i us trametem via GESTIB quina serà la quota de material fungible i d’activitats escolars i el material necessari que haurà d’aportar cada alumne/a pel curs...

© 2016 CEIP Pare Bartomeu Pou