CEIP ALGAIDA
  
 LECTURA 
 TARDOR 
  
  
  
AJUTS INDIVIDUALITZATS DE MENJADOR 2020-2021
Aquest 6 d'octubre s’ha publicat al BOIB (núm.172) la convocatòria d’ajuts individualitzats de menjador per als alumnes que cursen estudis als centres docents no universitaris durant el curs escolar 2020-2021. Podeu trobar tant la convocatòria així com tota la informació i annexos en el següent...
INSTRUCCIONS PEL PAGAMENT DE LES APORTACIONS PER A ACTIVITATS ESCOLARS 2020-21
En aquesta notícia podeu trobar un full d'intruccions per fer el pagament de les aportacions per a activitats escolars pel curs 2020-2021. El termini per fer aquest pagament és de l'1 de setembre fins dia 15 d'octubre. Per a qualsevol dubte o necesstitat podeu contactar amb secretaria del centre per correu electrònic...
LLISTATS DEL MATERIAL ESCOLAR 2020-2021
En aquesta notícia podeu trobar els llistats del material escolar 2020-2021 de tots els nivells d'Educació Primària. Aquest és el material que han de dur els alumnes el seu primer dia de...
LLISTATS DE LLIBRES (Curs 2020-2021)
En aquesta notícia podeu trobar els llistats de llibres pel curs 2020-2021 de tots els nivells d'Educació Primària.     Quota i material d’aula curs 2020/2021. El dia 1 de setembre de 2020 publicarem a la web del centre i us trametem via GESTIB quina serà la quota de material fungible i d’activitats escolars i el material necessari que haurà d’aportar cada alumne/a pel curs...
PROCÉS D'ESCOLARITZACIÓ 2020-2021
El PROCÉS D'ESCOLARITZACIÓ per al curs 2020-2021 es farà de manera TELEMÀTICA. Tota la NORMATIVA relacionada amb aquest procés l'anam adjuntant a aquesta NOTÍCIA WEB. Per facilitar el procés a totes les FAMÍLIES interessades hem creat la següent PRESENTACIÓ INTERACTIVA (també disponible com a document adjunt), on hi podeu trobar tota la informació necessària i...
COMPTES D'USUARI GESTIB FAMÍLIES
GESTIB FAMÍLIES (portal educatiu per a famílies) és una eina comunicativa i informativa molt útil.  Mitjançant aquesta web les famílies podran rebre diverses comunicacions, justificar faltes d'assistència, autoritzar sortides, consultar els informes d'avaluació, enviar missatges als mestres, entre d'altres coses (adjuntam l'enllaç al manual d'ajuda de la web per a famílies i...

© 2016 CEIP Pare Bartomeu Pou