CEIP ALGAIDA
  
 LECTURA 
 TARDOR 
  
  
  
LLISTAT PROVISIONAL D'AJUTS INDIVIDUALITZATS DE MENJADOR
En aquesta notícia i en el tauló de l'entrada del nostre centre, podreu trobar el llistat provisional d'ajuts individualitzats de menjador per motius socioeconòmics i per motius de transport. En aquests llistats només hi consten les puntuacions provisionals de les sol·licituds que han estat acceptades i el seu codi...
AJUTS INDIVIDUALITZATS DE MENJADOR 2020-2021
Aquest 6 d'octubre s’ha publicat al BOIB (núm.172) la convocatòria d’ajuts individualitzats de menjador per als alumnes que cursen estudis als centres docents no universitaris durant el curs escolar 2020-2021. Podeu trobar tant la convocatòria així com tota la informació i annexos en el següent...
INSTRUCCIONS PEL PAGAMENT DE LES APORTACIONS PER A ACTIVITATS ESCOLARS 2020-21
En aquesta notícia podeu trobar un full d'intruccions per fer el pagament de les aportacions per a activitats escolars pel curs 2020-2021. El termini per fer aquest pagament és de l'1 de setembre fins dia 15 d'octubre. (UNA VEGADA PASSAT EL TERMINI PODEU FER EL PAGAMENT I ENVIAR JUSTIFICANT PER CORREU ELECTRÒNIC). Per a...
LLISTATS DEL MATERIAL ESCOLAR 2020-2021
En aquesta notícia podeu trobar els llistats del material escolar 2020-2021 de tots els nivells d'Educació Primària. Aquest és el material que han de dur els alumnes el seu primer dia de...
LLISTATS DE LLIBRES (Curs 2020-2021)
En aquesta notícia podeu trobar els llistats de llibres pel curs 2020-2021 de tots els nivells d'Educació Primària.     Quota i material d’aula curs 2020/2021. El dia 1 de setembre de 2020 publicarem a la web del centre i us trametem via GESTIB quina serà la quota de material fungible i d’activitats escolars i el material necessari que haurà d’aportar cada alumne/a pel curs...
PROCÉS D'ESCOLARITZACIÓ 2020-2021
El PROCÉS D'ESCOLARITZACIÓ per al curs 2020-2021 es farà de manera TELEMÀTICA. Tota la NORMATIVA relacionada amb aquest procés l'anam adjuntant a aquesta NOTÍCIA WEB. Per facilitar el procés a totes les FAMÍLIES interessades hem creat la següent PRESENTACIÓ INTERACTIVA (també disponible com a document adjunt), on hi podeu trobar tota la informació necessària i...

© 2016 CEIP Pare Bartomeu Pou