CEIP ALGAIDA
  
 LECTURA 
 TARDOR 
  
  
  
PROCÉS D'ESCOLARITZACIÓ 2021-2022
El PROCÉS D'ESCOLARITZACIÓ per al curs 2021-2022 es farà de manera TELEMÀTICA.  Per facilitar el procés a totes les FAMÍLIES interessades hem creat la següent PRESENTACIÓ INTERACTIVA, on hi podeu trobar tota la informació necessària i ACTUALITZADA per fer tots els TRÀMITS D'ESCOLARITZACIÓ i també conèixer el funcionament i alguns...
INFORMES D'AVALUACIÓ (2n Trimestre)
Informam que dia 30 de MARÇ, a partir de les 14 hores podreu consultar els INFORMES DE LA 2a AVALUACIÓ d'aquest curs 2020-2021.  Aquests INFORMES D'AVALUACIO només es poden consultar al GESTIB, per això adjuntam un MANUAL D'AJUDA  per poder visualitzar correctament totes les parts dels informes d'avaluació: Butlletí de Qualificacions. Avaluació d'Aprenentatge. És necessari...
AJUTS INDIVIDUALITZATS DE MENJADOR 2020-2021 (CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA)
Aquest 13 de març s’ha publicat al BOIB (núm.35) la convocatòria EXTRAORDINÀRIA d’ajuts individualitzats de menjador per als alumnes que cursen estudis als centres docents no universitaris durant el curs escolar 2020-2021. Podeu trobar tant la convocatòria així com tota la...
COMPTES D'USUARI GESTIB FAMÍLIES
GESTIB FAMÍLIES (portal educatiu per a famílies) és una eina comunicativa i informativa molt útil.  Mitjançant aquesta web les famílies podran rebre diverses comunicacions, justificar faltes d'assistència, autoritzar sortides, consultar els informes d'avaluació, enviar missatges als mestres, entre d'altres coses (adjuntam l'enllaç al manual d'ajuda de la web per a famílies i...
ASSIGNACIÓ AJUTS INDIVIDUALITZATS DE MENJADOR 2020-2021
El Servei de Comunitat Educativa ha publicat les diferents resolucions d'Ajuts Individualitzats de Menjador 2020-2021. Les quantitats assignades a cada beneficiari, es poden consultar al següent enllaç de la web del Servei de Comunitat...
INSTRUCCIONS PEL PAGAMENT DE LES APORTACIONS PER A ACTIVITATS ESCOLARS 2020-21
En aquesta notícia podeu trobar un full d'intruccions per fer el pagament de les aportacions per a activitats escolars pel curs 2020-2021. El termini per fer aquest pagament és de l'1 de setembre fins dia 15 d'octubre. (UNA VEGADA PASSAT EL TERMINI PODEU FER EL PAGAMENT I ENVIAR JUSTIFICANT PER CORREU ELECTRÒNIC). Per a...

© 2016 CEIP Pare Bartomeu Pou