CEIP ALGAIDA
  
 LECTURA 
 TARDOR 
  
  
  
INFORMES D'AVALUACIÓ (1r Trimestre)
Informam que dia 22 de DESEMBRE, a partir de les 14 hores podreu consultar els INFORMES D'AVALUACIÓ d'aquest trimestre.  Aquests INFORMES D'AVALUACIO només es poden consultar al GESTIB, per això adjuntam un MANUAL D'AJUDA  per poder visualitzar correctament totes les parts dels informes d'avaluació: Butlletí de Qualificacions. Avaluació d'Aprenentatge. Informe complementari (en...
PROPOSTA DE CONCESSIÓ AJUTS INDIVIDUALITZATS DE MENJADOR 2021-2022
El Servei de Comunitat Educativa ha publicat una proposta de resolució referent a la concessió d'ajudes individualitzades menjador amb els seus informes i annexos. Les quantitats assignades a cada beneficiari es poden consultar als diferents annexos com a documents adjunts de la notícia i també estan publicats al...
INSTRUCCIONS PEL PAGAMENT DE LES APORTACIONS PER A ACTIVITATS ESCOLARS 2021-2022
En aquesta notícia podeu trobar un full d'intruccions per fer el pagament de les aportacions per a activitats escolars pel curs 2021-2022. El termini per fer aquest pagament és de l'1 de setembre fins dia 15 d'octubre. AMPLIAM TERMINI FINS 31 D'OCTUBRE. Per a qualsevol dubte o necesstitat podeu contactar amb secretaria del...
SERVEIS ESCOLA MATINERA I ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
  INSCRIPCIÓ ESCOLAR MATINERA Adjuntam la infografia enviada per GESTIB per a poder fer la inscripció a l'ESCOLA MATINERA.  INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS  Adjuntam la infografia enviada per GESTIB amb tota informació de les activitats extraescolars.      ...
LLISTATS DE LLIBRES (Curs 2021-2022)
En aquesta notícia podeu trobar els llistats de llibres pel curs 2021-2022 de tots els nivells d'Educació Primària. Heu de tenir en compte que les famílies que s'han apuntat al Programa de Reutilització de Llibres NO han de comprar cap llibre (ni DIGITAL ni en PAPER) i des de l'escola se'ls hi donarà a principi de curs. Com a novetat per aquest curs és que hi ha alguns llibres de...
LLISTATS DEL MATERIAL ESCOLAR (CURS 2021-2022)
En aquesta notícia podeu trobar els llistats del material escolar 2021-2022 de tots els nivells d'Educació Infantil i d'Educació Primària. Aquest és el material que han de dur els alumnes el seu primer dia de...

© 2016 CEIP Pare Bartomeu Pou