CEIP ALGAIDA
  
 LECTURA 
 TARDOR 
  
  
  
NADALES 2020
Avui no podem gaudir tots junts del tradicional concert de Nadal que ens ofereixen cada any els infants de l'escola i la mestra de música. Però des del centre volem que les famílies pogueu gaudir de les nadales que els nins i nines han preparat amb molta il·lusió a l'àrea de Música, per aquest motiu compartim amb tots vosaltres els vídeos que podeu trobar a la LLISTA DE REPRODUCCIÓ del...
INFORMES D'AVALUACIÓ (1r Trimestre)
Informam que dia 21 de DESEMBRE, a partir de les 14 hores podreu consultar els INFORMES DE LA 1a AVALUACIÓ d'aquest curs 2020-2021.  Aquests INFORMES D'AVALUACIO només es poden consultar al GESTIB, per això adjuntam un MANUAL D'AJUDA  per poder visualitzar correctament totes les parts dels informes d'avaluació: Butlletí de Qualificacions. Avaluació d'Aprenentatge. És necessari que...
ASSIGNACIÓ AJUTS INDIVIDUALITZATS DE MENJADOR 2020-2021
El Servei de Comunitat Educativa ha publicat les diferents resolucions d'Ajuts Individualitzats de Menjador 2020-2021. Les quantitats assignades a cada beneficiari, es poden consultar al següent enllaç de la web del Servei de Comunitat...
INSTRUCCIONS PEL PAGAMENT DE LES APORTACIONS PER A ACTIVITATS ESCOLARS 2020-21
En aquesta notícia podeu trobar un full d'intruccions per fer el pagament de les aportacions per a activitats escolars pel curs 2020-2021. El termini per fer aquest pagament és de l'1 de setembre fins dia 15 d'octubre. (UNA VEGADA PASSAT EL TERMINI PODEU FER EL PAGAMENT I ENVIAR JUSTIFICANT PER CORREU ELECTRÒNIC). Per a...
LLISTATS DEL MATERIAL ESCOLAR 2020-2021
En aquesta notícia podeu trobar els llistats del material escolar 2020-2021 de tots els nivells d'Educació Primària. Aquest és el material que han de dur els alumnes el seu primer dia de...
LLISTATS DE LLIBRES (Curs 2020-2021)
En aquesta notícia podeu trobar els llistats de llibres pel curs 2020-2021 de tots els nivells d'Educació Primària.     Quota i material d’aula curs 2020/2021. El dia 1 de setembre de 2020 publicarem a la web del centre i us trametem via GESTIB quina serà la quota de material fungible i d’activitats escolars i el material necessari que haurà d’aportar cada alumne/a pel curs...

© 2016 CEIP Pare Bartomeu Pou