CEIP ALGAIDA
PRIMÀRIA 3r ED. PRIMÀRIA
3r EDUCACIÓ PRIMÀRIA
ÀMBIT LINGÜÍSTIC 21

Tema 2:  Género y número, signos de puntuación y familia de palabras

TEMA 1 El nom, les majúscules i l'abecedari 8

Recull de la teoria, activitats i recursos per treballar.

TEMA 1 El nombre, las mayúsculas y el abecedario 4
TEMA 2: Género y número, signos de puntuación y família de palabras 3
TEMA 4 B/V- BR y BL 2
MATEMÀTIQUES 18
CATALÀ 33
NATURALS 7
NOTÍCIA 2

Avui els nins de tercer han fet un dictat, d'una manera diferent i engrescadora. Han fet un dictat per parelles, un llegia i dictava i l'altre escrivia. Aprendre compartint i entre iguals, el millor.

SOCIALS 4
BASES D'ORIENTACIÓ 3

En aquest apartat hi podreu trobar  les bases d'orientació que utilitzam a l'aula.

CASTELLANO 11© 2016 CEIP Pare Bartomeu Pou