CEIP ALGAIDA
SERVEIS SECRETARIA

NOTÍCIES 2

DILLUNS, DIMECRES I DIVENDRES. De 8h a les 10'45h i de les 11'15 a les 15h.

DILLUNS, DIMARTS, DIMECRES, DIJOUS I DIVENDRES: De 9h a 10h.

DILLUNS, DIMARTS, DIJOUS I DIVENDRES: De les 9h a les 10'30h.

DILLUNS: De les 13'15 a les 14h.

DIMECRES I DIJOUS: De les 14 a les 15h.

AJUTS INDIVIDUALITZATS DE MENJADOR 2018-19 1

En el document ajunt Annex 2 hi trobareu el document d'acceptació de l'ajut de menjador que han d'entregar a la secretaria de l'escola signat.

AUTORITZACIONS 5
DOCUMENTS DE CENTRE 35© 2016 CEIP Pare Bartomeu Pou