CEIP ALGAIDA
SERVEIS SECRETARIA

NOTÍCIES 2

DILLUNS, DIMARTS i DIJOUS: De les 9h a les 10'30h.

DIMECRES I DIJOUS: De les 14 a les 15h.

DILLUNS, DIMECRES I DIVENDRES. De 8h a les 10'45h i de les 11'15 a les 15h.

DILLUNS

AUTORITZACIONS 5
DOCUMENTS DE CENTRE 35© 2016 CEIP Pare Bartomeu Pou